Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
За контакт с нас:

относно събиране на отработени масла - 0897071401, 0897071402, 0897071403

относно членство в „Ойл рециклейшън” EООД - 0897962435, 02/9591545