Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
За контакт с нас:

относно събиране на отработени масла - 0897962434, 0897962433 адрес на площадката за събиране на отработени масла : гр.София,район Панчарево ул.Циклама № 7 работно време: понеделник -петък 8:30 до 16:00 часа

относно членство в „Ойл рециклейшън” EООД - 0897962435