Технически възможности

Изпълнението на поставените цели, «Ойл-Рециклейшън» EООД гарантира чрез едни от най големите фирми за събиране и транспортиране на отработени масла и нефтопродукти с които има сключени договори.

Освен това «Ойл-Рециклейшън» EООД е една от организациите насочена изцяло в сферата на оползотворяването на масла и нефтопродукти,и основната ни цел е разширяване на събираемостта и сключването на нови договори с фирми събиращи отработено масло на територията на Република България.

Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
За контакт с нас: 0897962435, ; E-mail: oilrec@abv.bg; Изпратете запитване»