Договор

Изтеглете договор с «Ойл-Рециклейшън» ЕООД

Изтеглете приложения към договор с «Ойл-Рециклейшън» ЕООД Excel приложениe

Изтеглете анекс към договор с «Ойл-Рециклейшън» ЕООД

Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
За контакт с нас:

БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1616
район р-н Витоша
ж.к. БОЯНА, ПОДГРАМАДА № 11

Контакти:

 oilrec@abv.bg

За членство в организацията:

тел.: 029591545, факс: 029591545

0897 962 435

 

….

За събиране на отработени масла: 0897071401, 0897071402, 0897071403