Нормативна база

Закон за управление на отпадъците

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

(В сила от 08.01.2013 г. Приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г.)

 

НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

 

Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
За контакт с нас: 0897962435, ; E-mail: oilrec@abv.bg; Изпратете запитване»