За нас

«Ойл-Рециклейшън» EООД е организация по оползотворяване на отработени масла, юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и управлява дейностите по събиране и оползотворяване на отработени масла. Ние развиваме нашата дейност от 2010 г., когато Министъра на околната среда и водите издава разрешение. Нашата организация разполага с ресурси и възможности за събиране и оползотворяване на отработени масла в количества, достатъчни за постигане на целта по чл. 8 от Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, на своите членове. В екипа ни са включени специалисти и експерти в областта на екологичното и счетоводното законодателство.

Разрешително на «Ойл-Рециклейшън» EООД за организация по оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Разрешително 2018

Приложение No 1

Изчисляване на продуктова таксаИзчисляване на продуктова такса
Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
За контакт с нас:  — 0897962435 ; E-mail: oilrec@abv.bg; Изпратете запитване»