Партньори

 

 «Полихим-СС» ЕООД
Община Своге — Партньор на Ойл-Рециклейшън ООД Община Своге
Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
За контакт с нас:

БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1616
район р-н Витоша
ж.к. БОЯНА, ПОДГРАМАДА № 11

 

Контакти:

 

oilrec@abv.bg

 

За членство в организацията:

тел.: 029591545, факс: 029591545

0897 962 435

 

…….

 

За събиране на отработени масла: - 0897071401, 0897071402, 0897071403